CSL 11月份最新優惠 4G 21mb無限上網優惠新上台客戶低至$118/24月合約

💥💥 *11月份最新優惠*💥💥
CSL 4.5G LTE-A 800Mbps
全港最高速度規格🚀

全速無憂不降速任用數據
新上台低至$282/24月合約/可Share Wifi

4G 21mb無限上網優惠
新上台客戶低至$118/24月合約

特設”到會簽約”,港,九,新界位置,就你方便,請提前預約🙇🏻

☎☎☎:
即時Whatsapp查詢
60551586 Moses Cheung

https://api.whatsapp.com/send?phone=85260551586

TG:https://t.me/CSLmoses

歡迎大家WHATSAPP查詢
優惠期有限,幫手share比朋友
🙇🏻🙇🏻🙇🏻🙇🏻

發佈留言