CSL 4.5G LTE-A 800Mbps 買機上台低至$238 24月合約

💥💥 21/04優惠💥💥
CSL 4.5G LTE-A 800Mbps
全港最高速度規格🚀

全速無優不降速任用數據 轉台/新號碼
買機上台低至$238
24月合約
仲可以Share埋Wifi(村屋,唐樓)啱晒
另有Family Plan 可提供

特設”到會簽約”,港,九,新界位置,就你方便,請提前預約🙇🏻

☎☎☎:
可24小時查詢
telegram
https://t.me/RC0123
WhatsApp
https://api.whatsapp.com/send?phone=85261616181

發佈留言