CSL 4.5G 全速無優不降速任用數據新號碼/轉台上台 $230

💥💥01/07優惠💥💥
CSL 4.5G LTE-A 800Mbps
全港最高速度規格🚀

全速無優不降速任用數據
新號碼/轉台 上台$230

24月合約
(送世界盃Pass 睇足晒)

仲可以Share埋Wifi
(村屋,唐樓)啱晒

💣指定客戶轉台仲有special offer‼

公務員及企業員工 買機上台優惠

特設”到會簽約”,港,九,新界位置,就你方便,請提前預約🙇🏻

☎☎☎:
可24小時查詢

WhatsApp
https://api.whatsapp.com/send?phone=85261616181

發佈留言