NowTV 有電影,劇集,大自然,真人show等等 新裝客戶/續約客戶 都可以搵我地了解下

安在家中 齊心抗疫
係屋企睇電視👀睇來睇去都係嗰幾套🤦🏼‍♀🤦🏼想睇劇都睇唔到🤷🏼‍♀🤷🏽點好喎💁🏼‍♀💁🏼
無論你係新裝客戶/續約客戶 都可以搵我地了解下

📲線上查詢: https://is.gd/zih2zF
🎬Now TV有電影,劇集,大自然,真人show等等
📢一個帳戶 手機電腦同時睇!
*優惠期有限,需簽訂指定24個月合約期之服務計劃及另加指定地區高清接駁費 ;以上優惠受條款及細則約束

發佈回覆