SmarTone 網上限定 100M 光纖寬頻優惠 $98 [優惠期至 2018 年 4 月 23 日]

【100蚊都唔駛 ! 網上限定100M光纖寬頻優惠】

老實講,100蚊睇場戲都分分鐘都唔夠,但用嚟交上網費用竟然仲有得2蚊找。只要嚟SmarTone網上申請寬頻服務,指定公居屋地址即享優惠價$98*選用100M寬頻服務,兼免價值$1,080安裝及首次搬遷費。指定SmarTone電話月費客戶仲有額外優惠添!

現有嘅合約未到期?你仲可以選擇先安裝後啟動,喺一年之內都照樣享有呢個優惠價。其他光纖寬頻計劃亦有免8個月月費優惠,詳情:
https://bit.ly/2JERySS

*優惠受條款及細則約束
*優惠期至2018年4月23日

發佈留言